SpråkstudionRegistrering till Stockholms universitets tandemprogram för språkutbyte.


Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).Användarvillkor
Stockholm universitets tandemprogram är öppet för aktiva studenter och anställda vid Stockholms universitet. Tandemprogrammet är ett språkutbyte mellan två personer som sker helt på frivillig basis där personerna tillsammans bestämmer hur ofta, när och var språkutbytet ska ske. Tandemprogrammet bygger på ömsesidig respekt och ödmjukhet mellan deltagarna. Det är inte tillåtet att komma med olämpliga dejtingförslag, sexuella närmanden, rasistiska uttalanden eller annat kränkande beteende. Sådant beteende kommer att leda till omedelbar avstängning från programmet. När du anmäler dig till tandemprogrammet förbinder du dig att följa dessa användarvillkor. Dina personuppgifter samlas in i syfte att hitta en språkkompis inom tandemprogrammet. Uppgifterna behandlas i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning och arkiveras enligt gällande bestämmelser och rutiner. Ditt namn och din e-post-adress lämnas endast ut till den person som motsvarar dina språkönskemål. Du kan när som helst kontakta Språkstudion på info@sprakstudion.se för att återkalla ditt deltagande i programmet.


Godkännande *
Jag har läst och godkänner ovanstående användarvillkor. Jag samtycker till att mina uppgifter registreras och behandlas inom tandemprogrammet och att uppgifterna skickas till den person som motsvarar mina språkönskemål.Information och vanliga frågor

När får jag bekräftelse på min anmälan?
Du får ett bekräftelsemejl från oss inom 5 arbetsdagar.

Hur många språkkompisar kan jag få?
Du kan få en språkkompis per språk som du önskar träna.

När får jag min språkkompis?
Ibland tar det lång tid innan du vi hittar en språkkompis till dig.
Det beror oftast på att det är få modersmålstalare anmälda i det språk du önskar träna.

Hur länge gäller min anmälan?
Din anmälan gäller för aktuell termin.

Hur behåller jag min plats i kön?
Om du inte får en matchning den här terminen och vill stå kvar i kön för nästa termin så ska du höra av dig till oss via mejl, telefon eller vid expeditionsdisken senast 2 veckor innan nästa terminsstart.

Språkstudions tandemsidor finns tips och inspiration för språkutbyten.